Ruhetag auf dem Senneriffa-Gelände
Tuesday, 6. August 2019 bis Tuesday, 5. August 2025
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Senneriffa
Wistinghauser Senne 11
Bielefeld
Ruhetag auf dem Senneriffa-Gelände
Tuesday, 6. August 2019 bis Tuesday, 5. August 2025
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Senneriffa
Wistinghauser Senne 11
Bielefeld
Ruhetag auf dem Senneriffa-Gelände
Tuesday, 13. August 2019 bis Tuesday, 19. August 2025
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


Ruhetag auf dem Senneriffa-Gelände
Tuesday, 13. August 2019 bis Tuesday, 19. August 2025
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


27. Hainberg-Turnier
Saturday, 17. August 2019 bis Sunday, 18. August 2019
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

BffL Volkersheim e.V.
Hainbergstraße 25
Bockenem
27. Hainberg-Turnier
Saturday, 17. August 2019 bis Sunday, 18. August 2019
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

BffL Volkersheim e.V.
Hainbergstraße 25
Bockenem